«Το Ιαπωνικόν Θαύμα», ανταπόκριση από την Ιαπωνία…το 1959

scroll to top