Τι έγραφε το 1908 ένας Ιάπωνας Πρωθυπουργός για την Ελλάδα

 

Okuma Shigenobu (1838-1922)

Okuma Shigenobu (1838-1922)

 O Ιάπωνας πολιτικός Οkuma Shigenobu, γιος σαμουράι από τη Saga της νήσου Kyusu διετέλεσε δύο φορές Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Τις περιόδους από 30/6/1898 – 8/11/1898 και 16/4/1914 – 9/10/1916.
Είναι επίσης ο ιδρυτής του φημισμένου Πανεπιστημίου Waseda.

Το 1907 όταν προσωρινά αποσύρθηκε από την πολιτική, έγραψε ένα δίτομο έργο για την Ιαπωνία στο οποίο έχει αναφορές και στην Ελλάδα. Διαβάστε το σχετικό άρθρο της εφημερίδας ΣΚΡΙΠ του 1908 (φύλλο 4/8/1908). Η αξιόλογη εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ» εκδόθηκε από τον Ευάγγελο Κουσουλάκο το 1893 και σταμάτησε την έκδοσή της το 1929.

Απόσπασμα από το άρθρο…

 «Εις το άρθρο του εξετάζει τα προτερήματα και τα ελαττώματα του Ιαπωνικού λαού και εξετάζει ποίας ελλείψεις πρέπει να συμπληρώση ο Ιαπωνικός λαός δια να «ελληνοποιηθή», να γεινη δηλαδή εφάμιλλος του λαού της Αρχαίας Ελλάδας και να ανανεώσει αυτός το Ελληνικόν θαύμα».  

skrip1908a

skrip1908b

GREECEJAPAN.COM ARCHIVES

 


Ακολουθήστε μας στο Facebook, το Twitter, το Instagram και το YouTube για να μην χάνετε καμμία δημοσίευσή μας!  
scroll to top