Υποτροφίες του Ιδρύματος Canon σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες Ερευνητές

canon-foundationΤο Ίδρυμα CANON στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι προσφέρει υποτροφίες γα έρευνα σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες διακεκριμένους διπλωματούχους ερευνητές με διδακτορικό τίτλο ή τουλάχιστον Master’s degree, σε όλους τους κλάδους της επιστήμης.

Δικαιούχοι είναι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει δέκα έτη από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επέκταση της περιόδου 10 χρόνων είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτά θα πρέπει να διευκρινίζονται στην αίτηση και θα πρέπει να επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα.

Υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να έχουν μόνιμη διαμονή είτε στην Ευρώπη είτε στην Ιαπωνία.

Οι Ευρωπαίοι υπότροφοι θα περάσουν την ερευνητική τους περίοδο στην Ιαπωνία και οι Ιάπωνες στην Ευρώπη. Οι υποτροφίες χορηγούνται για χρονικές περιόδους τουλάχιστον τριών μηνών και το πολύ ενός έτους.
Η οικονομική υποστήριξη των υποτρόφων κυμαίνεται από 22.500 μέχρι 27.000 ευρώ και κατ’ αναλογία για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

 


Ακολουθήστε μας στο Facebook, το Twitter, το Instagram και το YouTube για να μην χάνετε καμμία δημοσίευσή μας!  
scroll to top