Υποτροφίες του Ιδρύματος Canon σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες Ερευνητές

Fellowships-poster-2016_Canon

Το Ίδρυμα CANON στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι προσφέρει υποτροφίες γα έρευνα σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες διακεκριμένους διπλωματούχους ερευνητές με διδακτορικό τίτλο ή τουλάχιστον Master’s degree, σε όλους τους κλάδους της επιστήμης.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν πάρει τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό τίτλο τα τελευταία δέκα χρόνια. Επέκταση της περιόδου 10 χρόνων είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις (θα πρέπει να διευκρινίζονται στην αίτηση και θα πρέπει να επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα).

Υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να έχουν μόνιμη διαμονή είτε στην Ευρώπη είτε στην Ιαπωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ευρωπαίοι υπότροφοι θα περάσουν την ερευνητική τους περίοδο στην Ιαπωνία και οι Ιάπωνες στην Ευρώπη. Οι υποτροφίες χορηγούνται για χρονικές περιόδους τουλάχιστον τριών μηνών και το πολύ ενός έτους.
Η οικονομική υποστήριξη των υποτρόφων κυμαίνεται από 22.500 μέχρι 27.000 ευρώ και κατ’ αναλογία για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Για το 2018 οι αιτήσεις υποβολής είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2018. 

Πληροφορίες – αιτήσεις

scroll to top