Οι Βυζαντινές Εκκλησίες σε ιαπωνική ψηφιακή βάση δεδομένων

Mια πολύ αξιόλογη βάση δεδομένων υλοποιεί το τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου WASEDA με διευθυντή τον καθηγητή Τομογιούκι Μασούντα.

Η εν λόγω βάση – συμβολή στον κλάδο των βυζαντινών σπουδών – περιέχει φωτογραφίες και στοιχεία για τις βυζαντινές εκκλησίες στην Ελλάδα, Τουρκία, Σερβία, Ιταλία, Αίγυπτο, Γεωργία, Αρμενία, Ιορδανία, Τυνησία κ.α
Καλύπτει επίσης μνημεία της μετα-βυζαντινής περιόδου καθώς και σχετικών με το Βυζάντιο περιοχών.

Όπως γράφει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο καθηγητής Μασούντα, η βάση δεδομένων δεν θα ολοκληρωθεί και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούργιες φωτογραφίες που μπορούν να στέλνουν οι ενδιαφερόμενοι.

 

scroll to top