ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο Αυτοκράτορας Τζίνμου. Σύμφωνα με την μυθολογία είναι ο πρώτος αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, από το 660 π.Χ. Τρίπτυχο χαρακτικό, 1891, του Αντάτσι Γκινκό
Ο Αυτοκράτορας Τζίνμου. Σύμφωνα με την μυθολογία είναι ο πρώτος αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, από το 660 π.Χ. Τρίπτυχο χαρακτικό, 1891, του Αντάτσι Γκινκό

Send this to a friend