Σπουδές σε αγγλόφωνα τμήματα Ιαπωνικών Πανεπιστημίων

global30-japan

Η Ιαπωνική Κυβέρνηση μέσω του Προγράμματος “Global 30” του Ιαπωνικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΕΧΤ) καλεί ξένους φοιτητές για την πραγματοποίηση σπουδών σε αγγλόφωνα Τμήματα δεκατριών (13) επιλεγμένων Ιαπωνικών πανεπιστημίων, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών) σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Τα επιλεγμένα Ιαπωνικά Πανεπιστήμια του Προγράμματος “Global 30” είναι τα ακόλουθα:

1. Tohoku University

2. Keio University

3. Waseda University

4. Kyoto University

5. Kyusyu University

6. University of Tsukuba

7. Sophia University

8. Nagoya University

9. Doshisha University

10. The University of Tokyo

11. Meiji University

12. OsakaUniversity

13. RitsumeikanUniversity

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΕΧΤ) http://www.uni.international.mext.go.jp

Υποβολή αιτήσεων: http://www.uni.international.mext.go.jp/admission/

scroll to top

Send this to a friend